MeltzlA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XIX. századi Osztálya és az MTA BTK Lendület – A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana Kutatócsoport 2020. február 7-én a XIX. századi Osztály Hagyományfrissítés című konferenciasorozatának nyolcadik részeként nemzetközi konferenciát rendezett Meltzl Hugó Vorläufige Aufgaben der Vergleichenden Litteratur (The Present Tasks of Comparative Literature) címmel a világ első, általa és Brassai Sámuel által szerkesztett összehasonlító irodalomtörténeti lapjában, a kolozsvári Acta Comparationis Litterarum Universarumban 1877-ben publikált programszövegéről a Humán Tudományok Kutatóházában (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.).

A konferencia programja letölthető.