Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar nyelvi szakosztályának felolvasóülésén 2024. február 6-án Kiss Margit, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa tartott előadást Kazinczy Ferenc Orthologus és Neologus... című művének keletkezéstörténetéről.

orthologus
 
Az előadás átfogó igénnyel mutatta be az eddig ismert és megjelent értekezéseken túl az Orthologus és Neologus… teljes kézirategyüttesét alkotó, eddig említetlen és reflektálatlan szövegforrásokat és azok összefüggéseit.

Kiss Margit Az Orthologus és Neologus; nálunk és más Nemzeteknél alakulástörténete című tanulmánya az Irodalomismeret folyóiratban olvasható.
 
Kazinczy Ferenc értekezése, az Orthologus és Neologus; nálunk és más Nemzeteknél a magyar nyelvújítás történetében nyelvtudományi és irodalomtörténeti szempontból is kiemelt jelentőségű szöveg. A tanulmány mérföldkőszerepét a szakmunkák sokáig az 1819. augusztus 15-i keltezésű, a Tudományos Gyűjtemény 1819. novemberi számában megjelent értekezésre alapozták. Eddig azonban még nem történt meg az Orthologus és Neologus... teljes szövegcsaládját alkotó összes fennmaradt szövegforrás egymáshoz való viszonyának a vizsgálata.