A BTK Irodalomtudományi Intézet és a BTK Néprajztudományi Intézet 2023. október 19–20-án A gyerekirodalom születése és a nők (1840–1918) címmel rendezett közös konferenciát.

nok es gyerekirodalom konferencia1


A konferencia előadásai a nők és a gyerekirodalom kapcsolatát vizsgálták Bezerédj Amália Flóri könyve – az első, nyomtatásban megjelent, női szerzőségű magyar nyelvű gyermekkönyv – megjelenését követő mintegy nyolcvan évben. 

A konferencia programja letölthető
A konferencián készült képek a fotógalériában láthatók.

A hosszú 19. század második felében egyre több nő vett részt az irodalom más rétegeitől elkülönülő gyerekirodalom létrehozásában, amely a prózától a lírai alkotásokig, a fikciós szövegektől a nem-fikciósakig, a könyvformátumtól a periodikáig sokféle formát öltött, és változó szerepet töltött be a különböző női szerzők életpályáján. Egyesek számára az íróként való érvényesülés kényszermegoldásaként funkcionált, másoknál elhivatottság kifejeződése volt társadalmi, pedagógiai, erkölcsi üzenetek közvetítésére, sokan pedig megélhetési forrásként vagy véleményük és nézeteik kifejezési lehetőségeként tekintettek rá. 

A 19. századi magyar gyerekirodalommal kapcsolatos források általában is jórészt feltáratlanok, a szövegkorpusz történetére vonatkozó ismereteink pedig meglehetősen esetlegesek. A nők ezen szövegek létrehozásában betöltött szerepének kutatása tehát a gyerekirodalom többnyire ismeretlen 19. századi történetének feltárásához, illetve annak megértéséhez járul hozzá, hogy a gyerekeknek szánt szövegtermelés intézményesülése hogyan segítette elő a nők érvényesülését az írói pályán és műveik egyre intenzívebb megjelenését a nyomtatott nyilvánosságban.