Megjelent a zágrábi egyetem „A horvát irodalom gazdasági alapjai” kutatócsoportjának kiadásában az Ekonomija i Književnost. Economy and Literature [Gazdaság és irodalom] című kétnyelvű, horvát-angol tanulmánykötet, amelyet Marijana Hameršak, Maša Kolanović és Lana Molvarec szerkesztett.

ekonomijaiknjizevnost

A kötetben olvasható Hites Sándor ‘On the Political Economies of Literature(s): The Outlines of a National Research Program’ [Az irodalom (vagy irodalmak) politikai gazdaságtanáról: egy nemzeti kutatási program körvonalai] című tanulmánya, amely „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport célkitűzéseit és a 19. századi magyar irodalomtörténet vonatkozó tanulságait tárgyalja.