2023. június 27–29. között Periodicals and Belonging [Periodikák és hovatartozás] címmel rendezték meg az ESPRIt (European Society for Periodical Research / Európai Periodikakutató Társaság) tizenegyedik konferenciáját, ezúttal Leedsben (Egyesült Királyság) a Leeds Beckett University és a University of Central Lancashire közreműködésével. A rendezvényen a BTK Irodalomtudományi Intézetet Török Zsuzsa, a XIX. századi osztály tudományos főmunkatársa képviselte Manuscript Children’s Periodicals and the Question of Disciplinary Belonging [Kéziratos gyerekfolyóiratok és a diszciplináris hovatartozás kérdése] című előadásával.

csoportkep esprit


A konferenciasorozat idei témája arra kereste a választ, hogy a hovatartozással kapcsolatos különböző eszmék, érzelmek, megnyilatkozások és elképzelések hogyan jelennek meg az időszaki kiadványok produkciós és disszeminációs folyamatában a 18. század végétől napjaink periodikakultúrájáig.

A konferencia programja letölthető.

Török Zsuzsa előadása egy esettanulmányból, Szendrey Júlia gyerekeinek kéziratos folyóiratából kiindulva, komparatív szempontokat is érvényesítve kérdezett rá a kéziratos folyóiratok diszciplináris státusára. Az angolszász periodikakutatásban (periodical studies) ugyanis, noha esettanulmányok időnként foglalkoznak kéziratos újságokkal, ezek diszciplináris helyzete rendkívül problematikus. Az előadás azt vizsgálta, hogy az elmúlt évtizedekben a nyomtatott periodikák elemzésére kialakított modellek és módszertanok mennyire alkalmasak a kéziratos folyóiratok kutatására és létrehozásuk, illetve használatuk kontextusainak megértésére. A diszciplína korlátozó normáinak megkérdőjelezésével az előadás olyan elemzési modellt javasolt, amely a kéziratos folyóiratok megközelítését a periodical studies és a manuscript studies metszetében látja a legeredményesebbnek.

esprit 2023 logo