A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, valamint a BTK Irodalomtudományi Intézet XIX. századi osztálya 2023. május 15-én konferenciát rendezett Kölcsey Ferenc 200 éves Hymnusa címmel az MTA 196. közgyűlése részeként a tudományos osztályok közgyűlési programja keretében.

hymnus konferencia 1005kezirat


A bicentenáriumi rendezvényen a BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Szörényi László, Dávidházi Péter, Fórizs Gergely, Csörsz Rumen István és Radnai Dániel Szabolcs vett részt előadóként. 

A meghívó letölthető.