A Routledge Kiadó gondozásában megjelent a The Dangers of Gifts from Antiquity to the Digital Age [Az ajándékozás veszélyei az antikvitástól a digitális korig] című tanulmánykötet, benne Hites Sándor, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a XIX. századi osztály vezetője tanulmányával a 19. századi közép-kelet európai főúri adományozás jellegadó vonásairól. 

routledge kotet dangers of gifts

Az ajándék antropológiájának eddig mellékesnek tekintett vetületét előtérbe állító kötet egymástól időben és térben távoli kultúrákból mutat be példákat.

A kötet a kiadó honlapján elérhető.

Hites Sándor A Pandora’s Box of National Hostility? The Széchényis and Aristocratic Donations in Nineteenth Century East-Central Europe [A nemzeti ellenségesség Pandora szelencéje? A két Széchényi és az arisztokrata adományozás a 19. századi Közép-Kelet Európában] című tanulmánya a 19. századi közép-kelet európai főúri adományozás jellegadó vonásait, szerkezetváltását és ellentmondásait vizsgálja, elsősorban Széchényi Ferenc és Széchenyi István példáján. 

A tanulmánykötet az ajándék antropológiájának egy eddig jobbára mellékesnek tekintett vetületét állítja előtérbe, nevezetesen az ajándékozás negatív aspektusait. A kötetben megjelent írások egymástól időben és térben távoli kultúrákból hoznak példákat az ajándékozás esetenként erőszakos vagy önpusztító hatására.