A BTK Irodalomtudományi Intézet 2022. május 26–27-én nemzetközi (angol és német nyelvű) konferenciát rendezett Aesthetic Communication in Europe 1700–1900 [Esztétikai kommunikáció Európában 1700–1900] címmel. 

aesthetic comm balogh piroska bodi katalin aiste kucinskiene magdalena garbacik balakowicz hites sandor

Az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében tartott tanácskozás témája a modern esztétika első két évszázada volt, az elméleti szövegek mellett az irodalmi és képzőművészeti gyakorlatra is koncentrálva.

A konferencia programja letölthető.

Noha a vizsgált időszak esztétikatörténetét többszörös aspektusváltások jellemzik (például az ’antropológiai esztétika’ mellett megjelenik a kanti transzcendentális esztétika, vagy a neohumanista szemléletet felváltva kísérletek történnek az esztétika nemzeti tudománnyá formálására), az eltérő megközelítések egykorúan valamilyen kommunikációs összefüggés alapján jöttek létre. A konferencia célja olyan kölcsönös diszkurzív szituációk feltárása volt, melyek döntően meghatározták az esztétika alakulástörténetét a jelzett időszakban. Szóba kerültek többek között a különböző esztétikai elméletek közti interferenciák, az esztétika hatása a poétikai és képzőművészeti gyakorlatra (és fordítva), valamint az író/esztéta/szerkesztő és a nagyközönség közti kommunikáció formái Európa különböző régióiban. 

aesthetic comm csoportkep

A rendezvény keretében plenáris előadást tartott Elisabeth Décultot, a Halle-Wittenbergi Martin Luther Tudományegyetem professzora, aki 2015 óta az egyik legrangosabb nemzetközi tudományos elismerésként elnyert Alexander von Humboldt-professzúra keretében vezeti az egyetem Újkori Íráskultúra és Európai Tudásáramlás tanszékét. (Lehrstuhl für Neuzeitliche Schriftkultur und europäischen Wissenstransfer). Szintén plenáris előadást tartott Karl Axelsson, a stockholmi Södertörn Egyetem esztétikaprofesszora. A konferencia további külföldi meghívott résztvevői voltak Stefanie Buchenau, a Paris 8 Vincennes-Saint-Denis Egyetem professzora; Aistė Kučinskienė, a Vilniusi Egyetem oktatója; valamint Christian Helmreich, a Halle-Wittenbergi Tudományegyetem professzora. A rendezvényen az irodalom- és esztétikatörténet hazai kutatói is szép számban képviseltették magukat: Bódi Katalin (Debreceni Egyetem); Somhegyi Zoltán és Ruttkay Veronika (Károli Gáspár Református Egyetem); Demeter Tamás (Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport – Budapesti Corvinus Egyetem); Fazekas Júlia (Eötvös Loránd Tudományegyetem); Rédey-Keresztény János (Országos Széchenyi Könyvtár); Mészáros Gábor (BTK ITI).
Szekcióvezetőként segítette a munkát Komáromy Zsolt (ELTE), Szarka Szilvia és Magdalena Garbacik-Balakowicz (BTK ITI).

A konferencia az Esztétikai kommunikáció Európában (1700–1900) című (K 134719. sz.) NKFIH/OTKA kutatás keretében jött létre, és a kutatócsoport tagjai szervezték, akik előadásokat is tartottak: Balogh Piroska (ELTE); Kovács Katalin (Szegedi Egyetem); Csuka Botond (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem); Fórizs Gergely (BTK ITI).

A szervezők a baráti légkörű, mindvégig a kölcsönös figyelem és nyitottság jegyében lezajlott tanácskozás szerkesztett anyagát tanulmánykötetben tervezik közzétenni.

A konferencia porgramja és az előadások összefoglalói letölthetők.

A konferencia képei:


Fotók: Kovács Katalin