Az European Society for Periodical Research (ESPRit) nemzetközi periodikakutató társaság szemináriumsorozatának keretében 2022. május 13-án Török Zsuzsa, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet 19. századi osztályának tudományos főmunkatársa és T. Szabó Levente, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem docense ismertette legújabb kutatási eredményeit. 

torokzsuzsa eloadas


Az előadások összefoglalói az ESPRit honlapján, a kutatószemináriumon készült felvételek az ESPRit YouTube csatornáján is megtekinthetők.

Angolszász nyelvterületen a periodikatudományként (periodical studies) intézményesült sajtótörténeti kutatásoknak évtizedekre visszamenő komoly hagyománya van. Az 1960-as évekbeli kezdetek óta a periodikatudomány élénk kutatási területté vált, melyet több nemzetközi szervezet, szakfolyóirat és kutatási projekt támogat. Ezek közül a 2009-ben alakult European Society for Periodical Research (ESPRit) éves tematikus konferenciáival és Journal of European Periodical Studies című folyóiratával biztosít fórumot a különféle nemzeti és nyelvi kontextusokban zajló periodikakutatással kapcsolatos eredmények megosztására és megvitatására, nemzeti kereteket meghaladó kutatóközösség építésével és folyamatos bővítésével. Ezt a célt szolgálja többek között a félévente sorra kerülő online ESPRit kutatószeminárium-sorozat is, amely tematikus elv alapján szerveződik, és ahol egy plenáris előadást követően kétszer két prezentáció mutat be a megadott témához kapcsolódó kutatási eredményeket.

A 2022-es tavaszi félév Sources beyond the periodical text [Források a periodikák szövegén túl] című sorozata módszertani érdekeltségű: a periodikakutatásban a periodikumok szövegén túli források természetére és használatának módszereire kíváncsi, főként transznacionális perspektívájú esetek bemutatásával.

A kutatószeminárium-sorozat legutóbbi eseményén, 2022. május 13-án Török Zsuzsa, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet 19. századi osztályának tudományos főmunkatársa és T. Szabó Levente, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem docense tartott prezentációt.

Török Zsuzsa Sources for Anonymous Contributors to Periodicals: The Case of the Hungarian Stephanie Wohl and The Scotsman [Források a periodikák névtelen közreműködőinek azonosításához: Wohl Stefánia esete a The Scotsman-nel] című előadásában a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj által támogatott skóciai kutatóútja eredményeit mutatta be. Az előadás azt a kutatástörténeti folyamatot vázolta fel, amely során digitális források és a Skót Nemzeti Könyvtárban végzett kézirattári kutatás segítségével sikerült feltárni Wohl Stefánia 1875–1881 közötti különtudósítói tevékenységét és az edinburgh-i The Scotsman újságnak küldött, névtelenül publikált cikkeit, illetve bizonyítani Wohl szerzőségét. Az előadás kiemelte, hogy az anonim sajtócikkek szerzői attribúciójában központi szerepe van a periodikák szövegén túli kézirattári, levéltári forrásoknak. A prezentáció ugyanakkor a periodikakutatásban alkalmazandó vegyes módszertan fontosságára hívta fel a figyelmet. A régi nyomtatványok és időszaki kiadványok digitalizációja ugyanis napjainkban nagymértékben könnyíti meg és gyorsítja fel a kutatási folyamatot. Az előadás azonban hangsúlyozta, hogy a digitalizáció kényelme mellett sem mellőzhető a tudományos munkához elengedhetetlen kézirattári és levéltári „terepgyakorlat” elvégzése, az eredményes kutatómunkához a digitális és az analóg források körültekintő és kritikus vizsgálata egyaránt szükséges.

A rendezvény másik előadója T. Szabó Levente, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem docense volt, aki Reconstructing the Entangled History of the First International Journal of Comparative Literary Studies [Az első nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi folyóirat bonyolult történetének rekonstruálása] című előadásában a többnyelvű Acta Comparationis Litterarum Universarum / Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok (1877–1888) alapításának és működésének szerteágazó történetét mutatta be levéltári források alapján.

Az előadások összefoglalói az ESPRit honlapján, a kutatószemináriumon készült felvételek a honlapon és az ESPRit YouTube csatornáján is megtekinthetők.