A BTK Irodalomtudományi Intézet 2022. május 26–27-én nemzetközi (angol és német nyelvű) konferenciát rendezett Aesthetic Communication in Europe 1700–1900 [Esztétikai kommunikáció Európában 1700–1900] címmel. 

de' Matteis, Paolo; The Choice of Hercules; Leeds Museums and Galleries; http://www.artuk.org/artworks/the-choice-of-hercules-37690

Az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében tartott tanácskozás témája a modern esztétika első két évszázada volt, az elméleti szövegek mellett az irodalmi és képzőművészeti gyakorlatra is koncentrálva.

A konferencia programja letölthető.

Noha a vizsgált időszak esztétikatörténetét többszörös aspektusváltások jellemzik (például az ’antropológiai esztétika’ mellett megjelenik a kanti transzcendentális esztétika, vagy a neohumanista szemléletet felváltva kísérletek történnek az esztétika nemzeti tudománnyá formálására), az eltérő megközelítések egykorúan valamilyen kommunikációs összefüggés alapján jöttek létre. A konferencia célja olyan kölcsönös diszkurzív szituációk feltárása volt, melyek döntően meghatározták az esztétika alakulástörténetét a jelzett időszakban. Szóba kerültek többek között a különböző esztétikai elméletek közti interferenciák, az esztétika hatása a poétikai és képzőművészeti gyakorlatra (és fordítva), valamint az író/esztéta/szerkesztő és a nagyközönség közti kommunikáció formái Európa különböző régióiban.

A konferencia porgramja és az előadások összefoglalói letölthetők.

------------
Az illusztráció forrása: de' Matteis, Paolo: The Choice of Hercules; Leeds Museums and Galleries