FayDezso Dante 16 19enekA Madridi Egyetem (Universidad Complutense de Madrid) az Oxfordi és a Leedsi Egyetem Italianisztika Tanszékeivel együttműködve 2021. április 21-én nemzetközi konferenciát rendezett „L’ombra sua torna”: Dante, il Novecento e oltre („»Árnya most visszatér«: Dante a 20–21. században”) címmel, ahol Draskóczy Eszter, a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályának fiatal kutatója is előadást tartott.

Az eredetileg Madridba tervezett konferencia a járványhelyzet miatt online előadások formájában valósult meg. Az előadók, Dante 20–21. századi hatásának kutatói legnagyobbrészt az Isteni színjáték európai befogadástörténetének epizódjait mutatták be.

Draskóczy Eszter előadása a Figure („Ábrázolások”) című szekcióban hangzott el, amelynek résztvevői Dante képzőművészeti hatásával foglalkoztak a magyar példákon túl spanyol, német és walesi alkotók műveit elemezve. Az Interpretazioni artistiche di Dante nel primo Novecento ungherese („Dante magyarországi művészi értelmezései a huszadik század elején”) című előadás irodalmi és képzőművészeti alkotások összefüggéseit vizsgálta. Fáy Dezső 1928 és 1931 között készített illusztrációkat Babits Isteni színjáték-fordításához, amelyek Babits szándéka ellenére végül kiadatlanul maradtak. Az előadás Fáy Dezső Pokol-illusztrációit, metszeteinek forrásait, jellegzetességeit és a babitsi fordításhoz való kapcsolódását mutatta be, valamint a Vita nuova és az Inferno hatását Gulácsy Lajos képeire és írásaira.

A konferencia programja és az előadás olasz nyelvű összefoglalója letölthető.