Zrinyi400Csoportkép 1Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet című tudományos konferenciára Zrínyi Miklós születésének (1620) négyszázadik évfordulóján került sor a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalom-tudományi Intézete és az egri Eszterházy Károly Egyetem együttműködésében. Az évforduló nemcsak Zrínyi Miklós költői életművével, hanem az irodalomtörténet-írás és a koraújkor-kutatás alapvető interdiszciplináris korszakfogalmával, a barokkal is lehetőséget kínált a szembesülésre. A konferencia az elmúlt évek prózára és retorikára irányuló érdeklődését ezúttal a poétikatörténetivel kívánta gazdagítani, az előadókat hangsúlyozottan vizsgálatára ösztönözte. A szervezők várakozásait a rendezvény messzemenően beigazolta. Az előadások közül több is az irodalomtörténeti összegzés periodizációs szempontjait gazdagította, árnyalta, esetenként módosította. 
hagyományoknak megfelelően a konferencia nyitónapján adták át a 2020. évi Klaniczay Tibor-díjat. A kuratórium döntése alapján a nyertes mű Monok István The Cultural Horizon of Aristocrats in the Hungarian Kingdom: Their Libraries and Erudition in the 16th and 17th Centuries (Wien: Praesens Verlag, 2019) című monográfiája lett. A második napon a résztvevők megkoszorúzták Tarnai Andor emléktábláját az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban
Zrinyi400Csoportkép 2Az egri konferencia szoktalan körülmények között – részben online részvétellel, részben (az Irodalomtudományi Intézet részéről) erős hálózati támogatással – zajlott. 
Az előadók közül huszonhatan előzetesen közrebocsátották megtartani tervezett előadásaik előre elkészített szövegét, amivel a szokatlan, nem a konferenciák szervezésének kedvező körülmények ellenére biztosítani kívánták a könnyebb befogadás, majd az érdemi, tartalmas személyes megvitatás lehetőségét a konferencia ülései alkalmával. Ezek az előzetes szövegek 2020. szeptember 8-ig voltak elérhetők honlapunkon. A konferencia vitáinak tanulságai alapján a szerzők átdolgozzák, tanulmánnyá fejlesztik tovább előadásaikat, amelyeknek végleges, hivatkozható szövege a konferencia tanulmánykötetében lesz olvasható. A tanulmánykötet előkészítése megkezdődött. A konferencia részletes programja és az előadások összefoglalói addig is tanulmányozhatók, visszakereshetők maradnak a honlapon.

A konferencia előadásairól készült felvételek megtekinthetők a Videotorium oldalain.

A konferenciáról szóló részletes beszámoló, a második és a harmadik körlevéla konferencia programja, programfüzete és az előadások összefoglalói letölthetők. 

 

Zrinyi400 Eger plakat

 
A konferenciafelhívást tartalmazó első körlevél letölthető. 

A korábbi Zrínyi-konferenciákból válogatott előadások megtekinthetők a Videotorium oldalain.