IIRakocziAz MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a XVIII. századi Osztállyal és a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2018. március 27-én, kedden délután 4 órakor az Eötvös Könyvtár olvasótermében vitaülést tartott, ahol Takács László (tanszékvezető egyetemi docens, PPKE BTK, Klasszika Filológia Tanszék) II. Rákóczi Ferenc: Confessio Peccatoris – a latin szöveg új kritikai szövegkiadásának filológiai elvei és roblémái című előadása hangzott el.

II. Rákóczi Ferenc még Franciaországben kezdte el írni – Szent Ágoston Confessiones című művének hatására – általánosan Confessio Peccatorisként (magyarul: Vallomások) hivatkozott művét, amelyben először életének 1703-ig bekövetkezett eseményeire tekintett vissza. Később, már Törökországban megírta ennek folytatását, s a további két résznek a Continuatio Confessionis címet adta. A mű föltehetően autográf kéziratát Rákóczi még életében elküldte Franciaországba, ahol jelenleg is megtalálható: a párizsi Nemzeti Könyvtár őrzi. A kézirat sokáig ismeretlen volt, míg a XIX. században Grisza Ágost megtalálta, lemásolta, elvesztítette, majd újra lemásoltatta, és végül 1876-ban – az MTA Történettudományi Bizottsága által támogatva – kiadta. A kiadással – amiben olyanok is közreműködtek, akik nem látták a kéziratot – maga Grisza is elégedetlen volt, de hiába fogalmazódott meg egy új kiadás szükségessége az 1950-es években, a latin szöveg új kiadása csak terv maradt, noha előmunkálatok már történtek. Jelen előadás az új kritikai kiadás előkészületeiről (amelyet még R. Várkonyi Ágnes kezdett, és amelyben Dénesi Tamás és Kiss Dániel működnek közre), a kiadás elveiről és néhány igen fontos filológiai problémáról szól.