A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2024. április 30-án vitaülést rendezett, amelyen Versőrlő malomkőnek korpája? Filiczki János költői életműve címmel Molnár Dávid tartott előadást.

malomko


Filefalvi Filiczki János (ca. 1583–1622) munkássága jórészt kiaknázatlan maradt a magyar irodalomtörténetben, noha kortársai második Ovidiusnak nevezték a neolatin költőt. Költői életművének kritikai kiadását Molnár Dávid rendezte sajtó alá, amely a BSMRAe sorozat 20. köteteként jelent meg. Az előadás az alkalmi költészet elméletén és gyakorlatán keresztül, tematikus szempontok szerint áttekintve közelítette meg Filiczki munkáit.

A meghívó letölthető.

Bár a költemények élvezeti értékét első pillantásra erősen tompítja a keletkezésüket meghatározó társadalmi alkalom iskolás nyűge, Filiczki ezt ellensúlyozni tudja sajátos humorával és poétikai virtuozitásával. Ha azonban a mai olvasót ez sem győzné meg, érdemes az alkalmi költészet sokszor ellentmondásos, általánosabb elméletén és kortárs gyakorlatán keresztül közelíteni Filiczki életművéhez, amely normatív mintapéldákkal szolgál a korszak  divatos műfajához. A nyomtatványok és verseskötetek felsorolásából adódó monotonitás elkerülése érdekében az előadó tematikusan rendszerezte a szövegeket, kiemelve az érdekesebb jeleneteket, megoldásokat és ötleteket, Filiczki antik és kora modern forrásaira is kitérve.