A BTK Irodalomtudományi Intézetben működő Centre for Reformation Studies 2024. április 9-én tudományos műhelykonferenciát rendezett Interferenciák. Kéziratos és nyomtatott nyilvánosságok a hosszú reformáció idejében (1500‒1800) címmel, amelyen a Reneszánsz osztály munkatársai közül Szatmári Áron és Tóth Zsombor tartott előadást, Papp Ingrid pedig szekcióelnökként vett részt.

2024 interferenciak


A Centre for Reformation Studies Interferenciák című rendezvényével új módszertani konferenciasorozatot indított (CRS-workshop), amely arra vállalkozik, hogy a hosszú reformáció korszakalakzatát (1500‒1800) alapul véve értelmezze a vizsgált időszak medialitását és módszertani szempontból vett kutathatóságát, különös tekintettel az írásbeliség és a konfesszionalizáció viszonyára.

A konferencia programja letölthető.

Az eseményen készült képek a galériában láthatók.

Az évente tartandó konferenciákból álló sorozat első, „interferenciák”, azaz átfedések és kölcsönhatások témájú tanácskozásának célja az volt, hogy reflektáljon a kéziratos és nyomtatott irodalmi nyilvánosságok kohabitációjára a hosszú reformáció ideje alatt, tehát az 1500 és 1800 közötti időszakban, valamint felvázolja a korszak kutathatóságát meghatározó módszertani problémákat (mint például a forrásadottság vagy annak hiánya, a kontextuális tudás, az alapkutatás[ok] fókusza és/vagy hiánya).