A Humanizmus és reformáció sorozat 41. kötetéről, Tóth Zsombor A hosszú reformáció jegyében. Vallási perzekúció és tanúságtétel a református irodalmi hagyományban a gyászévtizedtől 1800-ig című monográfiájáról 2024. március 13-án Gábor Csilla és Farmati Anna beszélgetett a szerzővel a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézete könybemutatóján. 

tzs konyv honlapra

Tóth Zsombor monográfiája az általa vezetett MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet–Európában és Erdélyben (1500–1800) Kutatócsoport kutatási programjának eredményeit összegzi, bemutatja a „hosszú reformáció” fogalmának alkalmazásait, és ezzel a teljes magyar reformációról szóló tudást helyezi új megvilágításba, rámutatva arra is, hogy a reformációtörténet irodalomtörténeti alkalmazása a vallási tapasztalat történeti antropológiájának vizsgálatát teszi lehetővé. 

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudomány Kar,
Kolozsvár, Horea út 31., Popovici (Kápolna) terem

A bemutatott kiadványok:

Farmati Anna, Móré Tünde, Tóth Zsombor és Virág Csilla, szerk.: Eruditio et magnanimitas: Tanulmányok Gábor Csilla köszöntésére. Budapest: reciti, 2023.

Balla, Lóránt, Szmutku, Melinda, szerk.: Pro Deo et Maria, Rege et Patria, Populo et Salute. Alkalom, műfaj és beszédmód a 16–18. századi vallásos tárgyú irodalomban. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, Románia 2023.


Tóth Zsombor: A hosszú reformáció jegyében - Vallási perzekúció és tanúságtétel a református irodalmi hagyományban a gyászévtizedtől 1800-ig. Budapest: Hun-Ren Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2023.

monográfia szerzője a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, az MTA BTK Lendület  Hosszú Reformáció Kelet-Európában és Erdélyben (15001800) kutatócsoport vezető kutatója; szerkesztője Bartók István, a Reneszánsz osztály tudományos tanácsadója; lektora Fazakas Gergely Tamás, a Debreceni Egyetem habilitált egyetemi docense; a sorozat szerkesztője Kecskeméti Gábor, a BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója.