A Károli Gáspár Református Egyetem Sztoicizmus-kutatócsoportja („A sztoikus hagyomány a magyar irodalomban”) 2023. december 1-én Magyar sztoikusok címmel rendezett konferenciát.

goltzius lipsius


A tudományos programot Varga Benedek és Hörcher Ferenc beszélgetése zárta a Politikai nyelvek a 17. század első felének Magyarországán című kötetről (szerk. Kármán Gábor, Zászkaliczky Márton, Bp., Reciti, 2019) és a kapcsolódó forráskiadás-sorozatról.
A rendezvényen előadóként és az esti beszélgetés moderátoraként részt vett Bene Sándor, a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztályának tudományos főmunkatársa.

A konferencia programja letölthető.