A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya 2023. december 12-én vitaülést rendezett, amelyen Vznik a vývoj paratextů v tiscích středoevropském prostoru do konce 16. století [A közép-európai nyomtatványok paratextusainak kialakulása és fejlődése a 16. század végéig] [Entstehung und Entwicklung von Paratexten der mitteleuropäischen Drucken bis zum Ende des 16. Jahrhunderts] címmel Ján Pišna (Strahov Library, Prága) tartott német nyelven előadást.

p1100976

A meghívó letölthető. 

Az előadás a nyomtatott könyvekben megjelenő paratextusok kérdésével foglalkozott a 15. század végétől a 16. század végéig, a Jagellók és a Habsburgok által uralt Közép-Európa területén. A kutatás tárgya a mű címét és szerzőjét tartalmazó címoldalak, a dedikációk és az előszók, a fordításirodalomban megjelenő bevezető paratextusok, a margináliák, az utószók és a tartalomjegyzékek a könyv szokásos részeként való fokozatos beépülésének vizsgálata. A vernakuláris nyelveken (cseh, lengyel, magyar, német és szlovák) megjelentetett nyomtatványokra összpontosítva az előadás figyelemmel kísérte a párhuzamosan megjelenő latin szövegeket is.