A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2023. november 28-án vitaülést rendezett, amelyen A Mariánus Provincia könyvei a 17. század közepén címmel Zvara Edina tartott előadást.

1647 konyvjegyzek

A mariánus ferencesek egyik 17. századi rendtörténeti kéziratában található összeírás, a Mariánus Provincia (Provincia Sanctae Mariae) könyveinek jegyzéke egyelőre sem a magyarországi, sem az európai könyves forrásokból nem ismert. Készülése idején, 1647-ben 19 kolostor működött a rendtartományban, amelyek a rendi vezetés kérésére beküldhették könyveik adatait. A könyvkatalógust a korszak műveltségének egyik alapdokumaként tarthatjuk számon.

A meghívó letölthető.

A mariánus ferencesek egyik 17. századi rendtörténeti kéziratában található egy olyan összeírás, amely egyelőre sem a hazai, sem az európai könyves forrásokból nem ismert: ez a Mariánus Provincia (Provincia Sanctae Mariae) könyveinek jegyzéke. 1647-ben, amikor is a cathalogus készült, már 19 kolostor működött a rendtartományban, így ezek a rendházak jöhetnek szóba, amelyek a rendi vezetés kérésére beküldhették könyveik adatait. A közel félezer tételes könyvjegyzék megléte azért is fontos, mert ebből az időszakból egyetlen mariánus rendház könyvtárának inventáriuma sem ismert. A kismartoni és a németújvári bibliotéka könyveinek jelentős része ugyan eredeti őrzési helyén fennmaradt, így általuk sok fontos könyves adalékkal rendelkezünk, ám az állományukról jegyzék csak a 18. századból maradt fenn. A többi egykori, az egyes kolostorokhoz tartozó könyvek megsemmisültek, kallódnak, nehezen hozzáférhetőek vagy possessorbejegyzés hiányában egyszerűen nem azonosíthatók. Az 1647-es könyvkatalógus sokat elárul a rend tagjainak könyves ellátottságáról, a potenciálisan olvasható könyvekről, a gyűjtemény szellemiségéről, így a korszak műveltségének egyik alapdokumentumaként is számontartható.

Az előadásról készült felvétel a következő előadás után lesz elérhető a https://mtabtk.videotorium.hu portálon.