2023. szeptember 26-án ünnepélyes eredményhirdetés keretében vették át oklevelüket a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának nyertes pályázói, akik az eseményen röviden bemutatták kutatási projektjeiket is. 
                                               szilagyi emoke lendulet


Szilágyi Emőke Rita
, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa Humanista kánonok és identitások a Magyar Királyságban 1450–1630 című pályázatával nyerte el a támogatást.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai közül ebben az évben Kiss Viktória (BTK Régészeti Intézet) és Szécsényi-Nagy Anna (BTK Archeogenomikai Intézet) is új Lendület-kutatócsoportot indíthat.

 

Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az MTA Lendület Programjának keretében Szilágyi Emőke Rita, a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztályának tudományos munkatársa vezetésével 2023-ban a sikeres pályázatot követően új Lendület-kutatócsoport kezdheti meg tevékenységét az intézetben. 

Szilágyi Emőke Rita a Kiss József-díj átadasakor tartott előadásán (2019)
A Humanista kánonok és identitások a Magyar Királyságban 1450–1630 kutatócsoport legfőbb célkitűzése, hogy feltérképezze a vizsgált korszakban a magyar királyságbeli irodalmi kánonok kialakulását szinkrón és diakrón metszetekben, és az újonnan feltárt és feltárandó szövegek segítségével újraértelmezze, árnyalja az irodalomtörténeti kutatások korábbi eredményeit.

A kutatócsoport koncepciója szerint a kánonok létrejötte mindenekelőtt a szerzők és olvasóik nyelvi, felekezeti és nemzeti identitásbeli meghatározottságával (Hungarus-tudat) magyarázható. A kutatást a csoport mikro- és makroszinten végzi: a legapróbb textológiai-filológiai problémák vizsgálata vezethet el a nagyobb eszme-, vallás-, nyelv- és irodalomtörténeti összefüggések megértéséig. A kutatások kérdésfelvetései hagyományosnak mondhatók (forrásfeltárás végzése levéltári és kézirattári kutatómunka révén, kritikai igényű szövegkiadások és nagymonográfiák készítése), technológiai szempontból azonban a legmodernebb eljárások (például online adatbázisok és kiadások készítése, komparatív kutatások mesterséges intelligencia bevonásával) és módszertani ajánlások segítségével folynak az alapkutatások, illetve az eredmények kontextualizálása és disszeminációja. 
 
A kutatócsoprort tagjai:
Szilágyi Emőke Rita (csoportvezető), Bartók István, Békés Enikő, Draskóczy Eszter, Fellegi Zsófia, Molnár Annamária, Móré Tünde, Nagy Levente (ELTE), Palkó Gábor, Papp Ingrid
 

Az MTA Lendület Programjának idei pályázati felhívására 108 érvényes pályázat érkezett (27 a bölcsészet- és társadalomtudományok, 40 az élettudományok, 41 pályázat pedig a matematikai és természettudományok területéről), amelyek közül 19 nyerte el a támogatást. A szakértői értékelések, a Lendület Zsűri és a Lendület Bizottság javaslata alapján az Akadémia elnöke 2023. május 31-én döntött a támogatandó kutatócsoportok kiválósági rangsoráról és a támogatási összegekről.

----
Forrás: MTA