A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2023. május 30-án vitaülést rendezett, amelyen Panegyricus és eposz. Meggondolások a magyarországi latin és magyar nyelvű hősepika kialakulásáról címmel Szörényi László tartott előadást.

syrena


Az előadó egy készülő tanulmányba nyújtott betekintést: néhány példa elemzésével ismertette a nemzetközi klasszika-filológia és neolatin-filológia utóbbi évtizedeinek azokat a felismeréseit és eredményeit, amelyek a Vergilius- és Petrarca-kutatás műhelyeiben készültek el, és a magyarországi epikus anyag elemzéséhez is sok új szempontot kínálnak. 

meghívó letölthető.Az előadásról készült felvétel a következő előadás után lesz elérhető a https://mtabtk.videotorium.hu portálon.