A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2023. április 25-én vitaülést rendezett, amelyen Szöveg és kommentár. Textológiai és poétikai vizsgálódások Bogáti Fazakas Miklós költészetében címmel Szatmári Áron tartott előadást.

pechi simon cimlap


Az előadás Bogáti néhány versének szövegközeli, a kiterjedt kéziratos szöveghagyományt is figyelemmel kísérő elemzése segítségével mutatta be az életmű legfontosabb teológiai és poétikai vonásait, a fordítások forrásvidékét, a szövegkorpusz vizsgálatának lehetőségeit.

meghívó letölthető.

Bogáti Fazakas Miklósé a 16. század egyik legsokoldalúbb és legkiterjedtebb magyar nyelvű költői életműve, mely éppen a kor két reprezentatív műfajában, a históriás ének és a zsoltárparafrázis terén hozott izgalmas újításokat. A sok szempontból egyedi életműnek – amely magában foglalja az összes zsoltár magyar nyelvű, verses fordítását – a mai napig csak részletei jelentek meg nyomtatásban.

Az előadás Bogáti néhány versének szövegközeli, a kiterjedt kéziratos szöveghagyományt is figyelemmel kísérő elemzése segítségével mutatta be az életmű legfontosabb teológiai és poétikai vonásait, a fordítások forrásvidékét, a szövegkorpusz vizsgálatának lehetőségeit. Ezek az elemzések nem csak Bogáti költészetére nézve bírnak relevanciával. Az életmű a 16. századi magyar nyelvű költészet műfajainak, forma- és dallamkincsének jelentős szeletét hozza mozgásba. Eszerint értelmezhető egyfajta kanonizációs kísérletként is, amely az akkor forgalomban lévő költészet hangsúlyait, olvasati lehetőségeit próbálta volna átrendezni. Az életmű elemzésével az előadó hozzájárul a korabeli irodalmi kommunikáció árnyaltabb megértéséhez.


Az előadásról készült felvétel a következő előadás után lesz elérhető a https://mtabtk.videotorium.hu portálon.