2022. július 31. és augusztus 5. között Leuvenben rendezték meg a Nemzetközi Neolatin Társaság 18. kongresszusát, amelyen a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztályának két munkatársa, Békés Enikő és Szilágyi Emőke Rita vett részt. 

leuven4

Az International Association for Neo-Latin Studies (IANLS) eredetileg egy évvel korábbra meghirdetett, majd a koronavírus-járvánnyal összefüggésben elhalasztott nagy nemzetközi konferenciája  hat nyelven (angol, német, francia, olasz, spanyol és latin) zajlott Half a Century of Neo-Latin Studies [A neolatin tudományok fél évszázada] címmel.

Békés Enikő, aki 2015 óta az IANLS kincstárnoka, egyúttal a kongresszus szervezésében is közreműködött, és Kasza Péterrel (SZTE–OSZK) együttműködve az idei konferenciára különleges szekciót szervezett The Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum (BSMRAe): An Almost 100 Years Old Hungarian Series of Neo-Latin Text Editions I–II [A Biblithova Scriptorum Medii Recentisque Aevorum (BSMRAe: A neolatin szövegkiadások majdnem 100 éves magyar sorozata I–II] címmel. A szekció célja a magyarországi neolatin irodalom legrégebbi és máig legrangosabb, Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum című sorozatának bemutatása volt, ezen keresztül betekintést nyújtva a régió neolatin tudományába és filológiájába.
A szekció levezető elnökei a nemzetközi és a magyar humanizmuskutatásban is jártas professzorok voltak: Valery Rees és Florian Schaffenrath. A szekció első részében Békés Enikő Introduction: Past and Present of the BSMRAe [Bevezetés: A BSMRAe múltja és jelene] című előadásában a sorozat történetét mutatta be, majd két humanista szerző (Antonio Bonfini és Nicolaus Olahus) készülő kiadásairól szólt egy-egy előadás. Előbbit Bolonyai Gábor (ELTE), utóbbit Szilágyi Emőke Rita tartotta The Complete, the Critical, and the Online: Remarks on the New Nicolaus Olahus Correspondence Edition [A teljes, a kritikai és az online: Megjegyzések az új Oláh Miklós-levelezéskiadás kapcsán] címmel. A második, historiográfiai jellegű rész előadásaiban Habsburg udvari történészek, például Caspar Ursinus Velius és Wolfgang Lazius kerültek a középpontba (Kasza Péter és Petneházi Gábor, NKE), valamint egy rendkívüli krónikás, Szerémi György életműve (Szebelédi Zsolt, OSZK), illetve a terület neves 17. századi képviselője, Révay Péter (Tóth Gergely, BTK TTI). Minden előadás kitért a folyamatban lévő kritikai kiadások kihívásaira és tanulságaira, és lehetőség nyílt annak megvitatására is, hogy az új kiadások hogyan változtathatják meg a kutatásokban érintett szerzők műveinek recepcióját, illetve a kora újkori irodalmi kánont.

Az előadásokat követő hozzászólásokból kibontakozó élénk szakmai vita, majd a kongresszus során később is folytatódó tapasztalatcsere is jelezte a magyarországi neolatin irodalom kutatásának nemzetközi jelentőségét.

A program és az előadások összefoglalói letölthetők.

További információk a kongresszus honlapján érhetők el.