A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2022. június 28-án vitaülést tartott: Kovács Zsuzsa – Orbán Áron – Szabó Ádám: Nicasius Ellebodius levelezése – egy magyarországi flamand humanista élete, munkássága és kapcsolati hálója 

reneszansz vitaules 2022 junius


Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet,
1118 Budapest, Ménesi út 11–13., I. emeleti tanácsterem. 
A meghívó letölthető.

Az előadás témája egy 2019-ben indult kutatás, amelynek célja a 16. századi németalföldi, de hosszú ideig Magyarországon élt humanista, Nicasius Ellebodius levelezésének feltárása és kritikai kiadása. A kiadás előkészítéséhez kapcsolódó kutatások új elemekkel gazdagították az Ellebodius életrajzáról, európai és magyarországi kapcsolatairól szerzett ismereteket. A levelek bepillantást nyújtanak Ellebodius és kortársai hétköznapjaiba, lelkivilágába, tevékenységi köreikbe, és a kulturális javak cseréjének, a tudásközvetítés módjainak tanulmányozását is lehetővé teszik. Ellebodius tevékenységének legjelentősebb részéről, a görög és latin filológiáról szintén fontos információk derülnek ki a levelekből, amelyek a flamand humanista módszereit, a munkafeltételeket és a tényleges eredményeket egyaránt felölelik, olyan magas színvonalú filológiai teljesítmény műhelytitkait tárva fel, amely döntő hatást gyakorolt több jelentős klasszikus auktor modern kritikai kiadására.