2022. május 3-án az Akadémikusok Gyűlése a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta Kecskeméti Gábort, a BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatóját, a Miskolci Egyetem professzorát.


Az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti akadémikus tagjait az Akadémia 195. közgyűlésén mutatták be. 

Gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk. 

***

Kecskeméti Gábor irodalomtörténészt a Magyar Tudományos Akadémia 187. közgyűlésén, 2016. május 2-án választották az Akadémia levelező tagjává.
Szakterülete a textológia, a retorikatörténet és az irodalomkritikai elméletek. Levelező tagsága óta feltárta a  rámizmus történetét, valamint a történeti kommunikációelmélettel a tudományterület alapfogalmait vizsgálta. Az újabb szövegteóriákat és eszmetörténeti szempontokat újabb korszakokra is érvényesen rendezte szintézisbe. Kutatói tevékenysége továbbá az új magyar irodalomtörténeti szintézis elvi alapjainak kidolgozására irányul. 

A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya szerint rendes taggá az akadémikusok közül azok választhatók, akik levelező tagságuk elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket értek el.

kecskemetigabor mta rendes tag

 
2022-ben a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai közül az MTA rendes tagjává választotta Benkő Elek kutatóprofesszort, a BTK Régészeti Intézet korábbi igazgatóját és Tallián Tibor professor emeritust, a BTK Zenetudományi Intézet korábbi igazgatóját is, levelező taggá pedig Lővei Pált, a BTK Művészettörténeti Intézet tudományos tanácsadóját.