bogati psalteriumA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2022. január 25-én vitaülést tartott: 

Etlinger Mihály
(BTK ITI, Reneszánsz osztály)

Másolatról másolatra
Bogáti Fazakas Miklós Psalteriumának utóélete 

 

Bogáti Fazakas Miklós korának több szempontból is atipikus szerzője. Poétikai és krisztológiai egyediségei mellett műveinek hagyományozódása is megkülönbözteti a 16. században jellemző modellektől.
Az előadást ismertető meghívó letölthető.

Annak ellenére, hogy Bogáti Fazakas Miklós korának egyik legtermékenyebb és legkiemelkedőbb költője volt, nagy jelentőségű bibliai tematikájú műveit csak kéziratokból ismerjük. Kiadatlanságát árnyalja, hogy a Psalteriumnak gazdag és szerteágazó kéziratos utóélete van. Az előadás elsősorban Bogáti költészetét és szöveghagyományát egyedítő jelenségekre fókuszál. Miért nem került kiadásra a teljes Psalterium? Mennyiben befolyásolta ezt a korabeli egyházpolitikai helyzet, Bogáti radikális teológiai álláspontja vagy műveinek sajátos poétikai jellemzői? Hogyan kerültek egyes zsoltárai nyomdába? Miért másolták előszeretettel, és miért leginkább szombatos környezetben? Bogáti egyedi poétikai jellemzői és a kiterjedt szöveghagyomány tisztánlátása a 16. századi költészetről, kiadási szokásokról levonható statisztikai adatokhoz is fontos szűrőt jelenthet. 

meghívó letölthető.

Az előadásról készült felvétel elérhető a https://mtabtk.videotorium.hu/ portálon.

----------------------------------------------------------
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményeiben és rendezvényein szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni.
Az események oltási igazolással látogathatók.