rebakucs 2021 oktA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2021. október 26-án vitaülést tartott Filiczki János életműve mint kapcsolati hálójának paratextusa címmel.

Előadó: 
Molnár Dávid (ELTE, tudományos munkatárs – Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak, Speculum Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs) 
Helyszín:
BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., 1. emelet, Tanácsterem.


Filefalvi Filiczki János teljes életműve a 16–17. század talán legjellegzetesebb irodalmi műfaja, az alkalmi költészet terméke. A mai olvasó rendszerint értetlenül és idegenkedve áll a már sablonosnak ható költői művekhez, melyekhez a romantika teremtő erejű individualitáskoncepciójának mítoszán keresztül közelítene. Ezek az alkotások azonban egyáltalán nem kívánnak a lírai én önkifejezésének homályos művészi manifesztumai lenni. Sokkal inkább az értelmiségi kommunikáció és kapcsolattartás gyakorlatias, elit eszközét kell látnunk bennük: a társadalmi kapcsolatoknak egyfajta paratextusát, amely a hálózat tagjait elrendezi a szerző körül. Az előadás ezek alapján foglalta össze „a magyar Ovidius” majdnem négyszáz versnyi elfeledett költői életművét.

meghívó letölthető. 

---------------------------------------------------------------------
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményeiben, illetve rendezvényeinek látogatásakor szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni.

Az előadásről készült videófelvétel megtekinthető.