A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle
Posztmodern gótika című számának online bemutatóját 
2020. december 15-én tartotta a folyóirat szerkesztősége. 

A beszélgetés résztvevői voltak:
Nemes Z. Márió és Virágh András (szerkesztők)
Bartha Ádám (szerző) 
Moderátor: Földes Györgyi (főszerkesztő) 

Helikon200122


A 2020/2. tematikus lapszámban a kortárs (posztmodern) gótika interdiszciplináris és intermediális jelenségeiről olvashatók tanulmányok. A gótikus irodalom angolszász elsődleges kontextusában jobbára a mai napig olyan olvasatoknak ad teret, amelyekben a kísértet a temetetlen múlt, a szörnyeteg a külső fenyegető autoritás, a zombi pedig az önálló akaratától megfosztott ember allegóriájaként válhat értelmezhetővé, de az irányzat a 21. század első évtizedeire az allegorikus olvasatokon messze túlmutató ernyőfogalommá vált, ráadásul fogalomtörténeti fejleményei is nehezen követhetők. Ugyanakkor a posztmodern gótika „formátlansága” nem értelmezhető csupán „benső” hagyománytörténeti folyamat eredményeképp, valamint ide kell kapcsolnunk azokat a jelenségeket is, amelyek a gótikus hagyományhoz képest – a különbségeket és eltéréseket hangsúlyozva – próbálják megkülönböztetni magukat. 

Az élő közvetítésről készült felvétel megtekinthető.