A BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül 2024-ben Újváriné Tüskés Anna és Virágh András nyerte el a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. 

bolyai btk

 
A Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított teljesítményközpontú, magas presztízsű országos ösztöndíjának célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. 

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai közül Bartha Ákos Gábor (Történettudományi Intézet) és Mitcsenkov-Horváth Eszter (Régészeti Intézet) is elnyerte az ösztöndíjat.

A 2024-ben Bolyai-ösztöndíjat nyert kutatók névsora a Magyar Tudományos Akadémia honlapján olvasható.

Ebben az évben 156 pályázat részesül a támogatásban az érvényesen benyújtott 792 közül.

A nyertes pályázatot benyújtó kutatóknak a Bolyai-ösztöndíj elnyeréséről kiállított okleveleket Bolyai-napon, 2024. szeptember 19-én adják át ünnepélyes keretek között.

Újváriné Tüskés Anna kutatási területe a 20. századi francia-magyar irodalmi kapcsolatok, elsősorban Adorján Andor, Domándi László, Gara László, Heltai Jenő és Rab Gusztáv francia recepciójával foglalkozik. Az ösztöndíjat Zolnai Béla irodalomtörténész kéziratos hagyatékának feltárása, feldolgozása és kiadása című kutatási programjával nyerte el. A 20. századi magyar irodalomtudomány több szempontból is kivételes tudós személyiségének hagyatéka és az ebből készülő kritikai kiadás nélkülözhetetlen forrása nemcsak a tudománytörténetnek, hanem elvezethet új problémák felismeréséhez és az ezek megoldását elősegítő új módszerek kidolgozásához. A forrásanyag lehetőséget kínál a 20. századi magyar történelem meghatározó eseményei, köztük az első és a második világháború történéseinek egy kivételes intellektusú tudós egyéniség munkásságán keresztül reflektált, mikroszintű vizsgálatára.

Virágh András a magyar századforduló sajtótörténetével, illetve a korszak karrierépítési stratégiáival és kapcsolathálózatával foglalkozik aktuális kutatásaiban. 2018 és 2021 között posztdoktori kutatásainak tárgya Cholnoky László életműve volt, jelenleg futó és hamarosan záruló programja ötvenegy századfordulós magyar szerzőjének komparatív karrierelemzésére koncentrál. Most pályázatot nyert kutatásának célja a Kalligram Kiadónál közel harminc kötetben megjelent és részben félbemaradt Krúdy-életműkiadás folytatása (a szerző 1903 és 1905 közötti kisprózai művei, köztük számos, könyvben még publikálatlan darab kiadása), illetve ezzel kapcsolatosan a feldolgozott életmű egyes részproblémáihoz kapcsolódó kísérőtanulmányok írása.

---------
Forrás: MTA