A Kassák Múzeumban 2024. április 11-én mutatták be a Cannibalizing the Canon. Dada Techniques in East-Central Europe [Felzabálni a kánont. Dada-technikák Kelet-Közép-Európában] című kötetet a Modern magyar irodalmi osztály munkatársai, Földes Györgyi és Kappanyos András részvételével.

dada konyvbemutato 2024


A kerekasztal-beszélgetésen a szerkesztők és szerzők ismertették az eddig nem publikált kutatási eredményeket felmutató új dada-könyvet. A tanulmánykötet amellett érvel, hogy a dada univerzális történetében milyen jelentős szerepet játszottak a kelet-közép-európai művészek. Részvételük nem korlátozódott a dada hatásainak befogadására, hanem sokkal inkább jelen volt benne a dada és más „nyugati” avantgárd irányzatok felhasználása, kiforgatása és átértelmezése.

A kiindulópontot a Kassák Múzeumban az MTA BTK Irodalomtudományi Intézettel 2016-ban közösen rendezett nemzetközi konferencia jelentette. A kötetben az ott elhangzott előadások jelentősen kibővített változata jelenik meg gazdag illusztrációs anyaggal kiegészítve, több esetben eddig ismeretlen dokumentumok, kiadványok és műtárgyak reprodukcióinak közreadásával.

Cannibalizing the Canon. Dada Techniques in East-Central EuropeSzerk. Oliver Botar, Irina M. Denischenko, Gábor Dobó, Merse Pál Szeredi, Leiden-Boston: Brill, 2024.