A Pécsi Tudományegyetem BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék és az Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola „miért kelt útra egyszer a szavak szárnyán, noha erre semmi sem ösztönözte őt” címmel Borbély Szilárd születésének 60. és halálának 10. évfordulója alkalmából 2024. március 22–23-án konferenciát rendezett, amelyen Visy Beatrix, a BTK Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalmi osztályának munkatársa „ellenben az apa az műfaj” – apa, fiú, identitás Borbély Szilárd (apa)regényeiben (Nincstelenek, Kafka fia) címmel tartott plenáris előadást. 

borbely szilard konferencia 2024


Borbély Szilárd (1963–2014) születésének és halálának évfordulója lehetőséget kínál a sokszínű életmű újbóli áttekintésére, a szerző emlékezetének, alakuló kultuszának, a kortárs irodalomban betöltött helyének vizsgálatára a legfontosabb, illetve a kevésbé jellemző interpretációs irányok tükrében. 

A konferencia programja letölthető.

 
A konferencia a Borbély-életműsorozatban megjelent posztumusz kötetekkel – Kafka fiaBukolikatájbanEgyre rövidebb szavak (válogatás) –, valamint a szerző irodalomtörténészi és publicisztikai munkásságával is foglalkozik.
 
A konferencia megvalósulását a Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-23-3-II-PTE-2048 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai ösztöndíjprogram támogatja.
További támogató: MTA PAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság – Irodalomelméleti Munkabizottság

--------------------------------------------------
Illusztráció
Bechtel Helga: Kafka és a bicikli