A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2023. december 18-án lapszámbemutatót tartott a Kelet Kávézó és Galériában

helikon bemutato 2023dec

 

Beszélgetőtársak voltak: Radvánszky Anikó, Timár Andrea (szerkesztők), Horváth Orsolya, Szentpéteri Márton és Timár Eszter; moderátor: Földes Györgyi (főszerkesztő).

Az esten bemutatott „Inklinációk”. Kortárs női filozófia című Helikon-folyóiratszám kulcsfogalmai a relacionalitás (kapcsolatiság) és az inklináció (hajlam, hajlékonyság, odahajlás, elhajlás), melyeket a nyugati ‒ alapvetően maszkulin szemléletű ‒ filozófiai tradíció privilegizált fogalmai, például az individualitás, az autonómia és az egyenesség (felegyenesedettség) árnyékából hívunk elő. Hangsúlyossá válik a pulzálás, az affektivitás, az érzelmek, és ezen keresztül a materialitás és a plaszticitás, felszabadítva ezeket a szilárdság, a szellem, az objektivitás és a tekintet hatalma alól. A szám szerzői többek között a dekonstrukcióval szembesített, illetve keresztezett gondolkodás segítségével hívják fel a figyelmet a 20. századi nyelvi fordulat vakfoltjaira.