A Szegedi Tudományegyetem BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék és az SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék 2023. november 23-án PETRI 80 címmel tudományos konferenciát rendezett Petri György születésének 80. évfordulója alkalmából a Grand Café, a Szépírók Társasága, a Műút és az SZTE HÖK támogatásával.

petri80 konferencia
 
A konferencián a BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Szolláth Dávid és Visy Beatrix tartott előadást.
Szervezők: Bencsik Orsolya és Szabó Gábor

A konferencia programja letölthető.
 

SZTE BTK, Kari Konferenciaterem (Szeged, Egyetem u. 2., BTK-főépület)
10:00 – 10:10 Megnyitó (Gyenge Zoltán, az SZTE BTK dékánja)
10:15 – 10:35 Szolláth Dávid: Redukció és kívülállás Petrinél
10:35 – 10:55 Pinczési Botond: Számvetés és felszámolás Petri György költészetében
10:55 – 11:15 Pataky Adrienn:„gyökeres módosításokra szorulnak”(Petri munkamódszere kiadatlan versei, kéz- és gépiratai alapján)
11:15 – 11:30 Hozzászólások, kávészünet
11:30 – 11:50 Visy Beatrix: „lehetetlen színű zöld kardigánban” (veszteség és öltözék összefüggései Petri György Sára-verseiben)
11:50 – 12:10 Horváth Kornélia: Az öregség témája Petrinél (különösen az utolsó, Amíg lehet című kötet kapcsán)
12:10 – 12:30 Fehér Renátó: I-ma-ma-lom, avagy valami a vallásilag amuzikális Petriről
12:30 – 12:40 Hozzászólások
 
13:30 – 13:50 Margócsy István: Petri tervezett Petőfi-regényének lehetséges kontextusai
13:50 – 14:10 Farkas Péter: Az Irodalmi Levelek ürügyén
14:10 – 14:30 Forgách András: Forgách, Petri, Moliére, Shakespeare
14:30 – 14:50 Marko Čudić: Petri versei szerbül (Danilo Kiš és Vickó Árpád Petri-fordításainak párhuzamos olvasata)
14:50 – 15:10 Tóth Ákos: Egy „Petri”-moll etűd (Magyarázatok Tandori művéhez)
15:10 - 15:20 Hozzászólások
 
Grand Café (Szeged, Deák Ferenc u. 17.)
Kiállítás: Forgách András Petri-rajzaiból a moziterem falain.
17:00 – 17:10 Garaczi László: A toxikus derű utolsó fázisa (novella)
17:10 – 18:15 „Jelen van. Jelt nem ad”? – Kerekasztal-beszélgetés a továbbélő Petriről és a Petri-díjról Forgách Andrással, Harag Anitával (Petri-díj 2018) és Vados Annával (Petri-díj 2021). Moderál: Pályi Márk
18:30 – 20:00 „korhangulat, belterj” – Kerekasztal-beszélgetés Radnóti Sándorral és Várady Szabolccsal. Moderál: Szabó Gábor