2023. november 21–22-én a BTK Irodalomtudományi Intézet Szerzők, lapok – kiadók címmel rendezett tudományos konferenciát.
Az előadások az 1860-as évektől a második világháború közepéig tekintették át neves és mára elfeledett írók, költők és szerkesztők publikálási szokásait, lapalapítási és lapvezetési módszereit a bő egy évszázad hírlapi és könyvkiadói összefüggésrendszere tükrében.

szerzok lapok cimlap


A feltárt viszonyrendszerekben az egyes szerzők lapalapítóként vagy szerkesztőként, szerződő félként, különböző orgánumok külső vagy belső munkatársakként tűnnek fel, miközben a középpontba helyezett periodikák szinte az egész műfaji palettát átfogják a politikai napilapoktól az irodalmi folyóiratokon át a vegyes közlönyökig vagy élclapokig.

A konferencia programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

A tanácskozás esettanulmányokat szolgáltatott századfordulós (és azt közvetlenül megelőző) írói pályák és életművek publikálási szokásrendjéhez, valamint írások, kötetek és hagyatékok hálózati dinamikájához. Minden előadás egy-egy szerző, illetve egy-egy lap vagy kiadó viszonyára fókuszált. 

A konferencia a PD 139076 számú posztdoktori ösztöndíj keretei között, annak fő kutatási témájához (Irodalmi karrierek és szövegtranszfer Magyarországon 1888–1918) kapcsolódva valósult meg, szervezője Virágh András, a Modern magyar irodalmi osztály posztdoktori ösztöndíjas tudományos munkatársa volt.