2023. szeptember 27-28-án az Újvidéki Egyetem Magyar nyelv és  irodalom tanszékén A minoritás poétikái III. címmel rendeztek nemzetközi konferenciát, amelyen a BTK Irodalomtudományi Intézet két munkatársa, Balogh Magdolna és Földes Györgyi előadással vett részt.

minoritas konferencia 2023
A konferencia a kisebbségi helyzetben keletkezett művek mellett a többségi normáknak nem engedelmeskedő, szociális vagy politikai értelemben kirekesztett csoportok álláspontját vagy identitását szóhoz juttató művek és az emigrációban létrejött irodalmi alkotások történeti és elméleti megközelítésével foglalkozott.  
 
Balogh Magdolna A termékeny magánytól a drámai elszigeteltségig. Stanisława Przybyszewska (1901–1935), Földes Györgyi pedig a Bowie tükröt tart és Claude Cahun nézi magát benne. Fluid nemi identitás, maszkarád és költészet Claude Cahun és David Bowie műveiben címmel tartott előadást.