A magyar avantgárd meghatározó alkotójának emlékére rendezett konferenciát 2023. feburár 24-én az Irodalmi Magazin és a Kassák Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében, a BTK Irodalomtudományi Intézet több munkatársa részvételével.

kassak konferencia fotoczimbalgyula


A konferencia célja az volt, hogy bemutassa Kassák Lajos szépirodalmi, irodalomszervezői és képzőművészeti munkásságát, valamint újabb szempontokkal gazdagítsa művei értelmezését, megismertetve a szerzőt a szélesebb irodalom- és művészetkedvelő nyilvánossággal, és friss impulzusokat nyújtva a szakmai recepció számára.

A konferencián készült felvétel, a program és az előadások összefoglalói elérhetők az Irodalmi Magazin honlapján.


A konferenciára szervezett kerekasztal-beszélgetésben Kassák magyar avantgárdbeli szerepéről, a kánonban betöltött helyéről volt szó, az első szekció előadásai pedig tovább árnyalták az írói életútról alkotott képet, rávilágítva arra a jellembeli szilárdságra is, amellyel eszméiért küzdött – akár börtönt, elhallgattatást vagy éppen pártból való kizárást is vállalva egy politikailag és történelmileg terhelt időszakban. Szó esett folyóiratairól, művészeti programjairól, a Nyugathoz, illetve Babits Mihályhoz fűződő viszonyáról, továbbá az Európai Iskola művészcsoportról is.

A műelemző szekcióban a szerzők – a József Attila-hatásokat is számba véve – értelmezté Kassák néhány versét, önéletrajzi művét, illetve regényeit, majd a harmadik szekció Kassák festészetével, recepciójával és a kortárs költészetre, a neoavantgárdra gyakorolt hatásával foglalkozott, illetve azzal, hogy miként jelenik meg a szerző a közoktatásban. A tanácskozáson elhangzott előadások nyomán született írások az Irodalmi Magazin folyóirat 2023-as második, Kassák-lapszámában lesznek olvashatók interjúk, esszék és kortárs írók Kassák-inspirációi mellett.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői voltak: Kappanyos AndrásSasvári EditSzeredi Merse Pál és Pataky Adrienn.

A szekciók előadói: Szolláth DávidSzénási ZoltánDobó GáborBalázs Imre JózsefLőrincz CsongorOsztroluczky SaroltaMekis D. JánosFöldes GyörgyiTüskés AnnaSuhajda PéterAlmássy BalázsKondor Péter JánosMolnár Krisztina és László Laura.

A konferencián készült fényképek az Irodalmi Magazin Facebook-oldalán láthatók.