A BTK Irodalomtudományi Intézet reciti.hu tartalomszolgáltató portáljáról letölthető a Kappanyos András 60. születésnapjára készült Műfordítás és más extrém sportok című kötet.

kappanyosa 60


A könyvben több mint negy­ven szer­zőtől jelentek meg írások, amelyek va­la­mi­lyen mó­don mind kap­cso­lód­nak Kappanyos András eddigi irodalomtudósi, műfordítói és szerkesztői életművéhez.

A kötet ünnepélyes átadásán készült felvételek a Videotoriumban, fényképek a fotógalériában láthatók. 


Kappanyos60 kotetKappanyos András harmincöt éve alakuló és gyarapodó irodalomtudósi és műfordítói életműve kitekint a 19. századi magyar irodalomra, egyik, nemzetközi perspektívát is nyitó fókuszpontja az avantgárd, azon kívül T. S. Eliot és James Joyce, újabban pedig a fordítástudományban látszik kiteljesedni. Mindehhez kapcsolódnak még szerkesztői munkái, egyetemi oktatói, valamint tudományszervező tevékenysége is.
A kötet arányaiban talán megközelítő leképeződése lehetne Kappanyos András eddigi életművének, annyi mindenesetre jól látszik, hogy a Kappanyos-hatástörténet aktuális állása szerint a fordítástudományi munkák tekinthetők a legmegtermékenyítőbb területnek.