A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2022. november 16-án tartotta Diagrammatológia című (2022/2.) számának bemutatóját a BTK Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében.

diagrammatologiaSzemes Botond (szerkesztő) beszélgetőtársai voltak: Szlávich Eszter, Sipos Balázs, Smid Róbert és Bátorfy Attila
Bevezetőt mondott: Földes Györgyi a folyóirat főszerkesztője

Az eseményről beszámoló olvasható a Magyar Narancs Sorköz rovatában.
 
Napjainkban egyre hangsúlyosabb szerepet játszanak a különféle ábrák a tudás előállításában – elég, ha csak a koronavírus járvány hullámaira és a görbe ellaposítására gondolunk.
Mégis úgy tűnik, hogy nem vagyunk képesek ezen ábrák értelmezésére és kezelésére – és ezen az sem segít, hogy hagyományosan az irodalom- és kultúratudomány is csak diszkurzív gyakorlatok mentén építette fel saját praxisát, és kevés figyelmet fordított a diagramok episztemológiai teljesítményére.
A Helikon 2022/2. száma a diagrammatológia címszava alatt olyan megközelítéseket mutat be, amelyek ezeket a korábbi szempontokat is magukba foglalva a diagramok ismeretelméleti, szemiotika, filozófiai és történeti elemzésének hozhatnak létre alapokat és ezáltal segíthetnek egy, a nem-diszkurzív tudástermelés leírását, értelmezését, sőt akár szabályozását lehetővé tevő reflektív pozíció kialakításában.
Mindez egyszerre eredményezheti bölcsészeti gyakorlataink újragondolását, valamint a diszciplína határain túl a kortárs mindennapok alaposabb megértését is.