A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2022. szeptember 5-én tartotta meg Kultúrorvostan/Orvosbölcsészet című (2022/1.) számának bemutatóját a Kelet Kávézó és Galériában

helikon 2022 1


A beszélgetés résztvevői voltak: Gubacsi Beáta és Ureczky Eszter (szerkesztők), Bódi Katalin, Nemes László
Moderátor: Káli Anita 

A kultúrakutatásban sorra jelennek meg az olyan hibrid kutatási területek, mint a digitális bölcsészet (digital humanities), az ökokritika (ecocriticism) vagy a kultúrorvostan (medical humanities), más néven orvosbölcsészet, egészségügyi humán tudományok, illetve orvosi humaniórák.

Ezek a kutatási területek ötvözik a bölcsészet-, a társadalom- és a természettudományok szempontrendszerét és terminológiáját annak érdekében, hogy kurrens globális problémákat több szemszögből közelítsenek meg. Ez különösen igaz a kultúrorvostan/orvosbölcsészet területére, amelynek fontos feladata például a jelenlegi világjárvány egészségügyi, társadalmi, gazdasági, kulturális, lélektani és egyéb hatásainak megértése vagy akár a klímaváltozás okozta pszichikai és fiziológiai változások feltárása.

Ilyen szempontból a Helikon folyóirat Kultúrorvostan/Orvosbölcsészet című lapszáma különösen aktuális vállalkozásnak számít, amely egyrészt bemutatja a magyarországi kultúrorvostani/orvosbölcsészeti kutatások sokszínűségét, másrészt pedig körképet ad a kutatási terület jelenleg meghatározó nemzetközi tendenciáiról.