A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2022. április 19-én tartotta Irányok a gyerekirodalom-kutatásban című (2021/4.) számának bemutatóját a Kelet Kávézó és Galériában

helikon gyerekirodalomA beszélgetés résztvevői voltak: Hermann Zoltán, Kalavszky Zsófia (a szám szerkesztői), Józan Ildikó, Katona Alexandra és moderátorként Major Ágnes
A beszélgetést felvezette: Földes Györgyi
A gyerekirodalom kutatása az utóbbi évekig nem tartozott a magyar irodalomtudomány legfontosabb feladatai közé. Sokáig nem volt olyan intézmény, amely a gyűjteményezéssel, a pedagógiai felhasználhatósággal, a gyerekirodalmi alkotók életművének feltárásával, az írói kultuszokkal vagy akár csak a magyar gyerek- és ifjúsági irodalom történetének feltárásával foglalkozott volna.

Az európai, illetve a nyugati irodalomtudományi intézményrendszerekben más-más tudománytörténeti háttérrel ugyan, de szinte a 19. századi kezdetektől léteznek ilyen gyakorlatok. A francia vagy az angolszász irodalomtudományos diszciplínákban sosem vált külön a gyerekirodalom kutatása a szépirodalmi szövegek értelmezésétől, a német irodalmi intézményrendszerben pedig a pedagógiai főiskolák és egyetemi karok voltak azok, amelyek kutatóhelyeket, kutatási „projekteket” működtettek, irodalomtörténeteket írtak már a 19. században.

A kelet-európai irodalmakban a gyerekirodalom 20. századi, ideológiai kisajátítása hozta meg paradox módon a gyerekirodalom tudományos igényű feltárásának igényét: a politikai ellendiskurzusaként működő esztétikai ideológiai gondolkodás megjelenése és az ideologikus gyerekirodalmi hagyományokkal való szembenézés értelmezői szándéka.

A Helikon 2021/4. száma a gyerekirodalom angol-amerikai, francia, német és orosz kutatóműhelyeinek legújabb eredményeiből ad válogatást.


--------------------
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményeiben és rendezvényein szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni.