Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2022. március 4-én 18:00 órakor tartotta Költői igazságosság című (2021/3.) tematikus számának online bemutatóját.

helikon20213


A beszélgetés résztvevői voltak: Horváth Márta és Szabó Judit
Moderátor: Földes Györgyi 

 

A költői igazságosság szükségességéről és esztétikai értékéről a történeti poétikák számos elméleti magyarázattal szolgáltatnak. Ezekben a filozófiai és stilisztikai-retorikai koncepciókban az igazságosság toposzként vagy strukturális szervező elvként, illetve a szöveg konstitutív elemeként kerül elő.

A poétikai-esztétikai-stilisztikai megközelítéseket az utóbbi években felváltották egyéb, a kognitív tudományok, a morálpszichológia, a művészeti antropológia és az evolúcióelmélet talaján álló interdiszciplináris magyarázatok, amelyek a költői igazságosságra nem kizárólag a szöveg elemeként tekintenek, hanem a narratívák bizonyos elemeihez kapcsolódó befogadói elvárásként, morális projekcióként vagy vágybeteljesítő érzelmi folyamatként.

A Helikon folyóirat Költői igazságosság című tematikus száma ezeket a legújabb publikációkat mutatja be.