Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályán 2015-ben alapított Erdődy Edit-díjat 2022-ben Sári B. László nyerte el Mi jön a posztmondernre? Változatok a posztmodern utáni amerikai fikciós prózára című könyvéért (Balassi Kiadó, Budapest, 2021). 
 

ErdodyEdit dij


Az Erdődy Edit születésnapja alkalmából odaítélt díj ünnepélyes átadását 2022. február 22-én rendezték meg a BTK Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében, ahol Major Ágnes mondott laudációt.  

 

Hogyan lehet jellemezni a kortárs amerikai próza terében a posztmodern helyén megjelenő, annak talajáról elrugaszkodó írásmódokat? Erre a kérdésre keresi a válaszokat legújabb kötetében Sári B. László – a szoros olvasat mellett irodalomtörténeti és kulturális kitekintések bevonásával a kortárs szerzők életművének alakulását vizsgáló érvelésébe, hogy a széttartó törekvésekből és tendenciákból kirajzolódjon a térkép a kortárs amerikai próza „poszt-posztmodern” címkével illetett szeletéről.


***

Az Erdődy Edit-díjaa Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának közössége az Erdődy és Szabics családdal egyetértésben évente ítéli oda olyan kortárs irodalmi, színházi vagy irodalomtudományi teljesítmény elismeréseként, amely a humor, az irónia, a szatíra, illetve a bevett evidenciákra való elfogulatlan rákérdezés eszközével a társadalmi megértés, a szolidaritás és humánum értékeit segíti érvényesülni.

ErdodyEdit dij

A díj Erdődy Edit személyiségére és munkásságára emlékeztető
egyedi 
tárgy, amelyet Szabics Ágnes képzőművész – a névadó lánya – készít,
és amelyhez kísérő oklevél is tartozik.

 

----------------------------------------------------------
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményeiben és rendezvényein szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni.
Az események oltási igazolással látogathatók.