minoritas konferencia ujvidek2021

Az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke konferenciasorozatot indít A minoritás poétikái címmel. Az első, ezúttal online rendezett, nyolc ország kutatóinak részvételével zajló konferencián a BTK Irodalomtudományi Intézet három munkatársa, Balogh Magdolna, Boka László és Földes Györgyi is előadást tartott. 

1920 után a kisebbségi lét – annak korlátozó-stigmatizáló és többletet jelentő vonatkozásaival – a határon túlra került közösségek alapvető tapasztalatává lett. A tanácskozássorozat nem korlátozódik a kisebbségi körülmények között keletkezett irodalmak értelmezésére, hanem a kisebbségi alkotásokat a másféle minor helyzetben létrejött alkotásokkal együtt vizsgálja. A minoritás különböző formái ugyanis abban hasonlítanak egymásra, hogy befogadásuk a mást, a nem bevettet, az idegent elfogadó szemléletet feltételez. A sorozatnak a jelenségeket számbavevő nyitó tanácskozásán a pluralitás iránti érzékenység elmélyítése szerepelt központi témaként.

A konferencia programja letölthető.