10aAz Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások című irodalom- és társadalomtörténeti konferenciasorozat keretében 2021. június 16–18. között háromnapos tudományos konferenciának adott otthont a Partiumi Keresztény Egyetem. A nemzetközi együttműködéssel létrejött rendezvény társszervezője ezúttal is a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete volt. 

F1A PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi tanszéke 2013 óta kétévente látja vendégül Nagyváradon az értelmiségtörténet kérdésköreivel és karrierlehetőségeivel, a szellem mindenkori embereinek kapcsolati hálóival, alkotói csoportosulások, írók, irodalmárok izgalmas élettörténeteivel foglalkozó kutatókat. A konferencia iniciátorai, titkárai a PKE jelenlegi és egykori, társult oktatói: Boka László egyetemi docens, az Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa és Biró Annamária, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa. 

B1

Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány kedvelt témája. A magyar értelmiségtörténet kutatása azonban nem fejlődött önálló tudományággá, és leginkább tematikus részkutatásokban merült fel a különböző karriermodellek feltárásának igénye. Az ezzel összefüggő kapcsolatépítési stratégiákkal leginkább a hálózatkutatás foglalkozott, az írói csoportosulásokkal kapcsolatban is új megközelítésmódot eredményezve. A konferenciasorozat a források és forrástípusok feltárásának eredményei mellett a jelzett problémákat tematikusan megjelenítő irodalmi művek értelmezési kérdéseit helyezi előtérbe.   

A konferenciasorozat negyedik rendezvényére a Kárpát-medence különböző szegleteiből érkeztek résztvevők, a mintegy harminc szakértő révén olyan interdiszciplináris előadásokra és párbeszédekre, érlelő szakmai vitákra és kutatási korszakokat átívelő témakörökre figyelhettek a konferencia hallgatói, amelyek az említett hármas fő tematika mentén a magyar nyelvterület egészét átfogták. 

C1A szervezők a sorozat minden eseményén kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az irodalomtörténeti előadások mellett történészek, nyelvészek, művelődéstörténészek is szerepeljenek a konferenciákon. A 2013-as kezdete óta már hézagpótlónak bizonyult, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvénysorozat idei két felkért plenáris előadója Ablonczy Balázs történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet főmunkatársa, az MTA Lendület Trianon 100 kutatócsoport vezetője, illetve Schein Gábor író, költő, irodalomtörténész, az ELTE habilitált docense volt. 

D1A Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásán túl ebben az évben a PKE rendezvényét támogatta (helyszínt biztosítva a konferencia egy-egy szekciója, illetve programrésze számára) a Római Katolikus Püspökség és az Ady Endre Emlékmúzeum is, médiatámogatóként pedig a Plusz FM nagyváradi magyar nyelvű rádióadó csatlakozott hozzájuk. A korábbi konferenciák szerkesztett, nyomtatott kötetei a reciti.hu portálon teljes terjedelmükben elérhetők, a magas letöltésszámokon túl ezek a könyvek számos pozitív recenziót és kritikát is kiérdemeltek a legjelentősebb irodalomtudományi fórumokon. A 2021-ben rendezett konferencia előadásaiból is hasonló kiadvány készül.

A konferencia részletes ismertetése, programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

A korábbi konferenciák anyagából készült kötetek a reciti.hu portálon érhetők el. 

17a

A konferencián készült további képek a galériában láthatók.