A BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztálya 2024. március 26-án rendezte meg közép-európai szemináriumsorozatának tizenötödik eseményét, amelyen Magdalena Garbacik-Balakowicz tartott előadást Emlékezetkutatás a lengyel irodalomtudományban címmel.

 

kesz15meghivo

 

Az előadás irodalomtudományi perspektívából ismertette azokat az elméleteket, amelyek vizsgálat tárgyává teszik az irodalom és az emlékezet kapcsolatát, valamint áttekintést nyújtott az emlékezetkutatás jelenlegi helyzetéről a lengyel irodalomtudomány diskurzusában, hiszen ez a kutatási perspektíva a közép-európai irodalmak elemzésére összpontosító, regionális összehasonlító kutatásokban különösen termékeny lehet.

meghívó letölthető.

A kollektív és társadalmi emlékezet kutatásának az 1980-as évek vége óta megfigyelhető intenzív fejlődése egy új bölcsészettudományi tudományág, az emlékezetkutatás kialakulásához vezetett. A tudományág fejlődését az elmúlt harminc évben egymást követő hullámok alakították, amelyek új kutatási irányokat, elméleteket, koncepciókat és fogalmakat eredményeztek. A jelenleg zajló negyedik hullám olyan kérdésekkel foglalkozik, mint az érintettség különböző formái, az emlékezés transzkulturális dimenziója vagy az emlékezet és a környezet közötti kapcsolat.

Az évek során kidolgozott alapfogalmakat, mint például a kommunikatív és kulturális emlékezet, az emlékezet médiumai vagy az emlékezet retorikája nagyon eltérő fókuszú vizsgálatokban használják. Ahogy a kutatók rámutatnak, a memory studies ma már olyan tudományos diszciplína, amely számos, gyakran nagyon különböző kutatási szempontot foglal magába.

***

Közép-európai szeminárium című, a térségünkkel foglalkozó komparatisztikai kutatások mai helyzetéről és feladatairól szóló sorozat célja a hazai közép-európai összehasonlító kutatások felmérése, elmélyítése, a meglévő műhelyek közötti kapcsolattartás erősítése, valamint hozzájárulás a tudományos utánpótlás kineveléséhez.