Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2024. január 18-án, életének 67. évében meghalt Gál Jenő (Evžen Gál) nyelvész, irodalomtörténész, kultúrdiplomata, a prágai Károly Egyetem Magyar Tanulmányok Intézetének korábbi vezetője.

Búcsúztatását 2024. február 5-én Prágában tartották a Vinohrady temető Szent Vencel kápolnájában.

Emlékét megőrizzük.

 

galjeno19572024

 

Gál Jenő a Károly Egyetemen magyar irodalmat tanuló alap- és mesterszakos hallgatók, továbbá doktorandusz hungarológusok nemzedékeinek mestere volt. Kiemelten fontos szerepet töltött be a közép-európai irodalom és kultúra iránt elkötelezett kutatógenerációk utánpótlásának nevelésében. A cseh–magyar tudományos projektek résztvevőjeként évtizedeken át együttműködött a BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztályának kutatóival.

Gál Jenő (1957–2024) doktori disszertációját a cseh és magyar igevonzatok összevetésének témájából (Konfrontační studium českých a maďarských slovesných vazeb) 2008-ban védte meg. Oktatói és tudományos pályáját Rákos Péter tanítványaként a cseh–magyar irodalmi kapcsolatok ápolásának, építésének szentelte, kiadta mestere nagyszabású posztumusz tanulmánykötetét: Neunavna slova [Fáradhatatlan szavak] (Praha: Academia, 2011). Utolsó tanulmánykötete a 20. századi magyar irodalom nagyívű áttekintését nyújtja, fókuszban Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Kertész Imre és Esterházy Péter cseh recepciójával: Cesty a portréty. Moderní maďarské literatury v českém kontextu [Utak és portrék – a modern magyar irodalom cseh kontextusban] (Praha: Karolinum, 2020).

1989-től a prágai Károly Egyetem oktatója volt, a 90-es évektől aktív közéleti és kulturális tevékenységet folytatott, többek között Václav Havel tolmácsaként dolgozott és a Prágai Tükör című magyar kulturális és társadalmi magazin főszerkesztője volt. 2003 és 2009 között a budapesti Cseh Centrum igazgatójaként különösen sokat tett a magyar és cseh kulturális kapcsolatok ápolásáért. A magyar kultúra csehországi népszerűsítésért 2009-ben Pro Cultura Hungarica díjat kapott.

2001-től aktívan részt vett a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság működésében, az utolsó években a társaság vezetőségi tagja volt.

A BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztályának munkatársai búcsúznak a kedves baráttól, szellemi társtól, tanártól, kutatótól.