A BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztálya 2023. november 21-én rendezte meg közép-európai szemináriumsorozatának tizennegyedik eseményét, amelyen A szláv költői hősepika magyar recepciója a romantikus nacionalizmus korában címmel Berkes Tamás tudományos tanácsadó, az osztály vezetője tartott előadást.

 

kozep europai szeminarim14

 

Az előadás a szerb hősepika, a Hanka-féle cseh kézirathamisítás és az Igor-ének magyar befogadását mutatta be a romantikus nacionalizmus kontextusában. Középpontba állította Riedl Szende (Mansvet) alakját, aki 1854-től 1861-ig a prágai egyetemen a magyar nyelvtanár feladatát töltötte be, és széleskörű kapcsolati hálózatot épített ki a cseh irodalmi életben.

A meghívó letölthető.

 


***

Közép-európai szeminárium című, a térségünkkel foglalkozó komparatisztikai kutatások mai helyzetéről és feladatairól szóló sorozat célja a hazai közép-európai összehasonlító kutatások felmérése, elmélyítése, a meglévő műhelyek közötti kapcsolattartás erősítése, valamint hozzájárulás a tudományos utánpótlás kineveléséhez.