A Reciti Kiadó gondozásában, Görözdi Judit és Balogh Magdolna, a BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztályának tudományos főmunkatársa szerkesztésében megjelent a Külországi könyvespolcokon. Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról című kötet, amely a BTK Irodalomtudományi Intézet és a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete bilaterális együttműködése keretében született, és elsőként tárja az olvasók elé a kortárs magyar irodalom egyik legtöbbet fordított alkotója műveinek befogadását a világirodalomban.

esterhazy recepcio borito


A tanulmánykötet a kiadó honlapjáról letölthető
.


A kötet alapjául az Esterházy Péter műveinek külföldi recepciója című tudományos konferencia anyaga szolgált, amelyet 2021. szeptember 9‒10-én rendezett meg Pozsonyban a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete. A vállalkozás ambíciózusságát jellemzi, hogy a kötet elsőként kísérli meg rendkívül széles merítésben feltárni Esterházy műveinek külföldi befogadását.. Bár a munka természetesen nem fedi, nem fedheti le „az egész világot”, a kötetben nagy súllyal szerepel az Esterházy műveit kitüntető figyelemmel fogadó német recepció, helyet kap a tengerentúli, a brit, a francia, az olasz, a finn, a japán befogadást taglaló tanulmány, a közép-európai régióból a cseh és a szlovák, a szlovén, a szerb, a román recepció aspektusait vizsgáló írás, valamint egy esettanulmány az orosz  befogadást szondázza.

A kötet újdonsága továbbá, hogy közli a pozsonyi konferenciához kapcsolódóan megrendezett műfordítói kerekasztal anyagának szerkesztett változatát is. Az izgalmas beszélgetés, melynek moderátorai Görözdi Judit és Németh Gábor voltak, az Esterházy-szövegek átvitelének gyakorlatába engedett bepillantást.