A BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztálya 2023. február 21-én tartotta közép-európai szemináriumsorozatának tizenkettedik rendezvényét, ahol Kovács Eszter Cseh és szlovák verses emlékek a régi magyarországi nyomtatványokban, 17. század című adattárát mutatták be. 

 kesz 12


A kötetet ismertette és a szerzővel beszélgetett: Papp Ingrid.

A meghívó letölthető. 

Közép-európai szeminárium 12. 

A magyar tudományosság 1877 óta tartja feladatának a régi magyar verses emlékek gyűjtését. Az egykori magyarországi költészetről és művelődésről teljesebb áttekintést nyerünk, amennyiben számba vesszük az országban használt nem magyar (elsősorban latin, német, cseh, szlovák stb.) nyelven született költészet forrásait is. A Kovács Eszter által összeállított repertóriumban az 1701 előtt Magyarországon nyomtatásban megjelent biblikus cseh és szlovák nyelvű versek szerepelnek. A hazai és külföldi szerzők szlovák, cseh vagy ún. biblikus cseh nyelvű művei között eredeti alkotásokat, fordításokat és átvételeket egyaránt találunk. A kötetet a műfaji sokszínűség jellemzi: a liturgikus vagy magánáhítati énekek, verses imádságok mellől nem hiányoznak a köszöntő és a gyászversek sem, ahogy jelen vannak a tanító versek, sőt a rövid verses „drámák” (párbeszédes énekek, passiók) is. Az adattár 2022-ben a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány kiadásában jelent meg.

Kovács Eszter: Cseh és szlovák verses emlékek a régi magyarországi nyomtatványokban, 17. század. Budapest: Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2022. 

***

Közép-európai szeminárium című, a térségünkkel foglalkozó komparatisztikai kutatások mai helyzetéről és feladatairól szóló sorozat célja a hazai közép-európai összehasonlító kutatások felmérése, elmélyítése, a meglévő műhelyek közötti kapcsolattartás erősítése, valamint hozzájárulás a tudományos utánpótlás kineveléséhez.