A BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztálya 2022. április 8-án rendezte meg közép-európai szemináriumsorozatának újabb eseményét, ahol Világirodalom-koncepciók Közép-Európából nézve címmel Balogh Magdolna tartott előadást. 

kozep europai szeminarim 8


A meghívó letölthető.
 

Az előadás ismertette a világirodalom fogalmával kapcsolatos újabb kutatásokat, és megkísérlte felmérni, hogyan alkalmazhatók megállapításai a közép-európai komparatisztikában. Pascale Casanova, Franco Moretti és David Damrosch világirodalom-koncepcióinak módszertani megfontolásait elemezve a nemzeti irodalom és a világirodalom fogalmát, a közvetítés módjait és a terjedés sajátosságait, valamint a kánonok szerepét vizsgálta, figyelembe véve a regionális megközelítés sajátosságait. 

***

A Közép-európai szeminárium című, a térségünkkel foglalkozó komparatisztikai kutatások mai helyzetéről és feladatairól szóló sorozat célja a hazai közép-európai összehasonlító kutatások felmérése, elmélyítése, a meglévő műhelyek közötti kapcsolattartás erősítése, valamint hozzájárulás a tudományos utánpótlás kineveléséhez.